Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

Siddhanta Panchangam 23/06/2016, Thursday

Unknown

Siddhanta Panchangam 23/06/2016, Thursday   


Samvatsaram :Sri Durmukhi Naama Sanvatsaram 

Masam : Jeshtam

Paksham :  Bahula

SunRise : 5.5

SunSet : 6.38

Tithi :Tadiya 4.32PM

Nakshatram : Utarashada 9.16AM

Yogam :  Indram 4.10

Karanam : Badra 26.45  Bava 55.42

AmruthaGadiyalu : 42.37

Varjyam : 1.17PM-2.55PM
Durmuhurtham 10.06AM-10.57AM

TTD Day Schedules 23/06/2016 , Thursday

Unknown

Day Schedules 23/06/2016 , Thursday


06:00 - 08:00 hrs 
Tiruppavada
02:30-03:00 hrs
Suprabhatam
03:30 - 04:00 hrs
Thomala Seva
04:00 - 04:15 hrs
Koluvu and Panchanga Sravanam inside Bangaru Vakili (Ekantam)
04:15 - 05:00 hrs
First Archna i.e.,Shasranama Archana
06:00 - 07:00 hrs
Sallimpu, Second Archana (Ekantam), Tiruppavada, Second Bell
08:00 - 19:00 hrs
Sarvadarshanam
12:00 - 17:00 hrs
Kalyanostavam,Brahmostavam,Vasanthostavam, Unjal Seva
17:30 - 18:30 hrs
Sahasra Deepalankarana Seva
19:00 - 21:00 hrs
Pedda Suddhi, Night Kainkaryams, Poolangi Alankaram and Night Bell
21:00 - 01:00 hrs
Poolangi Alankaram and Sarvadarshanam
01:00 - 01:30 hrs
Suddi and preparations for Ekanta Seva
01:30 hrs
Ekanta Seva